top of page
Etsi
  • Writer's pictureJoonas Miettinen

Oppimaan oppimisen haasteet

Koulussa tarvitaan paljon oppimaan oppimisen taitoja. Miten opitaan siis oppimaan?

On ensi alkuun myönnettävä se, että oppimaan oppiminen on haastava käsite.

Mitä kaikkea siihen sitten liittyy? Olen varma siitä, että oppilaiden taitotasoon liittyvät kognitiiviset ja sosioemotionaaliset taidot. Nämä tukevat toinen toisiaan. Esimerkiksi akateemisten taitojen osaaminen edistyy, kun harjoitellaan tunnetaitoja. On erilaisia tilanteita, joissa tarvitaan tunne- ja sosiaalisia taitoja, sekä myös tietoisuustaitoja. Näiden taitojen avulla oppiminen edistyy.


Oppimaan oppimiseen liittyy myös mm. asenne ja motivaatio. Sekä itseluottamus ja itsetuntemus. Näitä voidaan harjoitella oppimisvalmennuksen avulla. Löydät työkalut täältä, sekä valmennusmateriaalin.

Oppimisen edellytys on se, että tuntee omat vahvuudet ja heikkoudet. Esimerkiksi tätä voi työstää vahvuuskorttien avulla, sekä kirjoittamalla esimerkiksi päiväkirjaa oppimisesta. Oppimaan oppiminen on ehto sille, että oppimisesta tulee itsenäistä. Oppilas voi alkaa hahmottaa omaa sisäistä tilaansa, jonka avulla oppilas säätelee esimerkiksi vireystilaansa, mielialaansa, mielentilaansa ja mielialaansa. Näillä on vaikutuksia siihen, kuinka oppiminen edistyy. Esimerkiksi myönteinen tunnetila edistää oppimista. Korkeassa mielialassa oppimisesta tulee mielekkäämpää. Tietoisuustaitojen avulla voidaan taas harjoittaa tyyntä mielentilaa, esimerkiksi koetta varten. Hiljalleen oppilas sisäistää nämä taidot ja oppii säätelemään omaa oppimisen tilaansa.


Mitä muita asioita oppimaan oppimiseen liittyy? Siihen liittyy olennaisesta elämänhallinnan taidot ja elämänhallinta yleensä. Nämä kulkevat käsi kädessä. Kun elämänhallinnan taidot edistyvät myös oppimaan oppiminen edistyy. Opettajan tehtävä on tukea oppilaita epäonnistumisen hetkellä, sekä kannustaa ja rohkaista heitä oppimaan. Opettaja voi valmentaa oppilaita vaikkapa kannustavan videon avulla, tai järjestämällä tietoisuustaitotuokioita, joissa oppilaat voivat tiedostaa omaa ajatteluaan ja tunteitaan.


Oppiminen on luonnollista. Meissä kaikissa on kyky oppia uutta. Oppimisesta tulee mielekkäämpää, kun alkaa sisäistä omia oppimisen malleja, sekä tunnistamaan itsessä esteitä oppimiselle. Tutustu kognitiivisten ja sosioemotionaalisten taitojen oppimisvalmennus - kirjaan, sekä kirjasarjaan osoitteessa www.luonnollinenkoulu.com

122 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page