top of page
Etsi
  • Writer's pictureJoonas Miettinen

Arvot alakoulussa


Arvot ovat meille suuntaviivoja elämään. Se mistä pidämme, se mikä tekee meidät onnellisiksi. Arvojen avulla elämämme ohjautuu siihen suuntaan mihin haluamme.


Muistuuko sinulla mieleen omilta kouluajoiltasi tai nykyisen opetus- tai kasvatustyösi

kautta mieleen tilannetta, jossa olisit keskustellut oppilaiden kanssa arvoista? Arvojen ymmärtäminen, niiden löytäminen ja tunnistaminen mahdollisimman varhain eheyttää ihmisenä olemisen kokonaisuutta. Toisaalta on ihmisiä, jotka eivät tiedosta omia arvojaan ja toisaalta on ihmisiä, jotka pitävät arvoistaan kynsin hampain kiinni. Tärkeintä

opetus- ja kasvatustyössä on auttaa oppilasta löytämään omat arvonsa. Mutta kuinka olla

tuputtamatta omia arvoja, jotka väistämättä heijastuvat työhön, ja joita väistämättä pitää,

jos ei tärkeimpinä, niin vähintäänkin tärkeinä? Ei ole olemassa huonoja tai hyviä arvoja.

Toiselle työ voi olla tärkeä arvo, toiselle lähimmäisenrakkaus. Tärkeintä on, että tiedos-

taa itse toimintansa lähtökohdat. Opettajan ja kasvattajan onkin siis tiedostettava yhtä-

lailla myös omat arvonsa. Näin voi olla tietoinen siitä miten ne vaikuttavat oppilaiden

kohteluun, miten ne vaikuttavat siihen, mitä oppilailta odotetaan ja millaisin periaattein

luokassa oikein toimitaan. Jos mietit omia arvojasi nyt, mitä ne mielestäsi ovat? Arvoi-

hin yleisesti vaikuttavat muun muassa kasvuympäristö, media, sukupuoli, terveydentila ja asuinmaa.


Arvoja voi opettaa ja valmentaa monin tavoin. Yksi esimerkki on keskustella niistä oppilaiden kanssa.


Missä tilanteessa he olivat onnellisia?

Mitä he tekivät tuolloin?

Mikä teki heidät ylpeäksi?


Toinen keino on esimerkiksi tehdä juliste arvoistaan.


Piirtää paperille tilanne, jossa oppilas hyödyntää arvoja, esimerkiksi ystävävyys, rehellisyys, terveys ja onni.


Arvojen mukaan toimiminen edistää hyvinvointia ja omalla tavallaan myös oppimaan oppimista.89 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page