YDINTAITOJEN LUENNOT

OPPIMISEN TILA

-luennot

tunnetila

motivaatio

vireystila

asenne

mieliala

mielentila

arvot
 

vahvuudet

itseluottamus
itsearvostus
itsetuntemus
itsehillintä