top of page
Etsi
  • Writer's pictureJoonas Miettinen

Miten tehdä oppilaista sosiaalisesti taitavempia?

Päivitetty: 7. jouluk. 2022

Sosiaalisen taitavuuden lisääminen On olemassa yksinkertaisia kognitiivisia keinoja, joilla sosiaalista taitavuutta voi lisätä. Jotta opit olisivat helposti omaksuttavissa, tarvitaan myös riittävän helppoja malleja, joita oppilaat voivat hyödyntää omassa kouluarjessaan ja vapaa-ajalla. Tässä blogissa käsitellään yhtä helppoa mallia, joka auttaa proaktiivisessa toiminnassa. Aloitetaan. Yksi suurimmista ongelmista vuorovaikutustilanteissa on impulsiivisuus. Tämä johtaa usein siihen, että oppilaat ovat harkitsemattomia toimiessaan toisten kanssa. Siitä taas seuraa riitoja, ja pahaa mieltä. Oppilaat saattavat sanoa niin sanotusti sen, mitä sylki suuhun tuo. Harkitsematta, havainnoimatta tilannetta ja toisen osapuolen tunteita. Jos toisen tunteita ei havainnoida, tai ennakoida ja seurata myös tilanteen jälkeen ja aikana ilmeistä, eleistä, ei myöskään osata asettaa oikeita sanoja ja tekoja tilanteeseen sopien. Yksinkertaisesti onkin tärkeää opettaa oppilaita keräämään tietoa vuorovaikutustilanteissa, jotta oppilaista tulisi enemmän myötätuntoisia ja muut huomioon ottavia. Voit aloittaa oppilaiden kanssa mallin oppimisen kirjoittamalla taululle: Sosiaalisissa tilanteissa toimiminen - Sosiaalisilla tilanteilla tarkoitetaan tilanteita, joissa ollaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Niitä ovat tavalliset arkipäivän keskustelut, leikit, oppitunnit, kaupassakäynti, liikunnalliset harrastukset, jopa kännykällä viestittely ja niin edelleen. Kaikki tilanteet, joissa toimitaan ihmisten kanssa. Voit kirjoittaa taululle apukysymyksiä ja keskustella aluksi niistä: Miten huomioida toista ihmistä sosiaalisissa tilanteissa? Miten huomioida omia tunteita ja itseä sosiaalisissa tilanteissa?Sen jälkeen voit aloittaa yksinkertaisen mallin opettamisen: SOSIAALISEN TAITAVUUDEN MALLI HARKITSE (Ennen kuin sanot tai ilmaiset asian, harkitse hetken aikaa mitä sanot ja mitä et) MIETI ( Mieti hetken aikaa miltä toisesta mahtaa tuntua, ja mitä tunteita sanasi, puheesi voi toisessa herättää) HAVAINNOI (Havainnoi miltä toisesta ja miltä myös itsestäsi tuntuu, voit jopa nimetä tunteita; seuraamalla toisten ilmeistä, eleistä ja toimista) ILMAISE (Ilmaise asiasi; voit miettiä millä äänensävyllä sanot sen, millaisia eleitä käytät tehostamataan ilmaisua) SEURAA (Seuraa millaisia vaikutuksia sanoillasi on toiseen ihmiseen ja millä tavalla ne vaikuttavat myös sinuun) Voit opettaa mallin myös vielä yksinkertaisemmin liikennevalomallilla pienille oppilaille:HARKITSE (pysähdy miettimään mitä sanot ja mitä et)


HAVAINNOI (havainnoi miltä muista ja itsestäsi tuntuu, ja millä tavalla tilanteessa käyttäydytään)


ILMAISE (ilmaise asiasi miettimällä äänensävyä, eleitä, jopa ilmeitä)

Koska vuorovaikutusta tilanteet ovat usein spontaaneja, joskus nopeita tilanteita, tämä malli on vain vuorovaikutuksen tueksi. Jokaisessa tilanteessa mallia ei tarvitse käyttää, mutta sen vaiheet on hyvä palauttaa aina silloin tällöin mieleen. Joskus riittää, että oppilaalle tulee mieleen vaikka vain mallin ensimmäinen vaihe; harkitse. Hän voi jättää tämän seurauksena sanomatta mieleen tulleen asian, jättää olematta ilkeä toiselle tai ehkä hän harkitsee ja miettii, millä tavalla voisi saada hyvän mielen ja tunnetilan toiselle. Malli lisää varmasti myötätuntoista ja proaktiivista käyttäytymistä. Sen opettaminen on tärkeä liittää tunnetaitoihin ja muihin sosiaalisiin taitoihin (löydät mm. tunnetaitoihin liittyviä malleja luonnollinenkoulu.com - blogista)Siihen kannattaa palata myöhemmin, ja käydä oppilaiden kanssa läpi tilanteita, joissa he ovat sitä mahdollisesti käyttäneet. Siihen voi palata esimerkiksi ryhmätöiden jälkeen. Kiitos, kun luit blogin! Jos kognitiivisten ja sosioemotionaalisten taitojen oppimisvalmennus alakoulussa kiinnostaa, tutustu ihmeessä siihen tarkoitettuun kirjaan! - Joonas Miettinen (Luonnollinen Koulu - hankkeen johtaja, FOURCORE® - kouluttaja)

162 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page