top of page
Etsi
  • Writer's pictureJoonas Miettinen

Oppimisen haasteetKaikilla oppilailla on jonkunlaisia oppimisen haasteita. Toiset oppivat hitaammin ja toiset nopeammin.


Haasteita on monenlaisia.


Yksi keino on valmentaa oppilaita.


Mistä tulisi aloittaa?


Otetaan esimerkiksi oppilas, jota väsyttää. Vireystila voi olla alhainen.

Se voi haastavoittaa oppimista.


Toinen esimerkki on sisäisen motivaation puute.


Kuinka sitten valmentaa oppilaita?


Haasteiden edessä opettajan tulee tukea oppilaita eri tavoin.


Tämä voi tapahtua yksittäisinä interventioita tai koko luokan valmennuksena.


Voidaan käyttää apuna tunnekortteja, vahvuuskortteja, erilaisia lomakkeita, kuten mielialan säätelyyn tarkoitettua lomaketta tai vaikkapa kannustavaa musiikkia.


Miten sitten tunnistaa erilaiset oppimisen haasteet?Olen luonut oppimisen tila - teorian.


Tämän avulla opettaja voi tunnistaa oppilaissa ne haasteet, mitkä ovat oppimisen esteenä. Toisaalta taas nähdä ne asiat, mitkä edesauttavat oppimista.


Oppiminen on luonnollinen tapahtuma. Sitä voidaan tukea eri tavoin.


Oppilaat oppivat, kun he ovat oppimisen tilassa.


Täytyy lähteä liikkeelle perusasioista, kuten ravinnosta ja levosta.


Tunnetilan olisi hyvä olla myönteinen, mielialan korkea ja vireystila säädeltynä.


Tehdään luokassa vaikka leikkejä, jotta tunnetilaa saadaan myönteiseksi.


Tehdään liikunnallisia harjoituksia, jotta vireystilaa voidaan ylläpitää.


Tässä muutamia esimerkkejä.


Kun oppilaat alkavat tunnistamaan itse omaa oppimisen tilaa, he voivat säädellä oppimistaan.


Opettaja voi keskustella heidän kanssaan esimerkiksi arvoista, itseluottamuksesta ja itsehillinnästä.


Miten malttaa mielensä? Miten tuntea omat vahvuudet ja heikkoudet? Miten arvojen mukaisesti?


Kun näitä keskusteluita käydään oppimisen haasteet vähenevät.


Opettajan tärkein tehtävä on opettaa ja valmentaa oppilaita, jotta he voisivat alkaa hahmottaa esteitä, joita oppimisessa on.
93 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page