top of page
Etsi
  • Writer's pictureJoonas Miettinen

Myötätunnon opettaminen alakoulussa

Päivitetty: 8. heinäk.

Tervehdys! Ajattelin kirjoittaa blogin myötätunnosta. Missä, miten ja kuinka sitä tarvitaan sosiaalisissa tilanteissa. Koulu on paikka, jossa tarvitaan sosiaalisia taitoja. Tunnit ovat täynnä tilanteita, joissa vaikutamme toisiin. Myötätuntoinen vuorovaikutus edistää hyvinvointia. Oppimiskyky paranee myötätuntoisessa henkisessä tilassa. Myötätuntoa voi harjoittaa monin tavoin. Yksi tapa on sosiaalisten taitojen ylläpitäminen. Miten tervehditään, miten kuunnellaan, kysytään, ehdotetaan ja sovitaan asioita. Kun haluamme myötätuntoisen oppimisen luokkaan, on luotava yhteiset toimintaperiaatteet. Ne voivat olla esimerkiksi sääntöjä. Mitkä tavat ovat suotavia ja hyviä. Onko sääntöinä esimerkiksi se, että opiskeltaessa tulisi olla opiskelurauha, ja se, ettei ketään saa kohdella tylysti.


Myötätuntoista ilmapiiriä voi ylläpitää esimerkiksi harjoittamalla tunnetaitoja. Tunnetaitavuus on avain itseymmärtämiseen. Ja sitä myötä myös toisten tunteiden tunnistamiseen. Koska tunteiden nimeäminen jo itsessään rauhoittaa olotilaa, sitä on hyvä harjoitella vaikkapa tunnetaitokorteilla.

Kun tunteiden säätely on hallinassa, vuorovaikutuksesta tulee sujuvaa.


Myötätunto on kuitenkin enemmän kuin sosiaalisia taitoja. Se on rakkautta itseä ja toisia kohtaan. Ja se voi tapahtua esimerkiksi meditaatiolla, kehittämällä itselleen myötätuntoista mielentilaa.


Myötätunto on oppimisen kannalta tärkeimpiä tiloja.

-


Kiitos, kun luit blogin!

90 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Opettaminen nähdään ikään kuin akateemisten taitojen harjoittamisena, kun taas oppimisvalmennus oppimaan oppimisen harjoittamisena. Kummallekin on sijansa. Koulu tarvitsee sekä oppimisvalmennusta, sek

bottom of page