top of page
Etsi
  • Writer's pictureJoonas Miettinen

Motivaation valmennusMiten motivoida oppilaita alakoulussa?


Motivaation valmentaminen on tärkeää. Oppilaan on sisäistettävä motivaatio, jotta hän pääsee tavoitteisiin ja hänen oppimisen tila edistyy.


Useissa tutkimuksissa on tuotu esille opiskelumotivaation olevan yhteydessä

opinnoissa menestymiseen.
Tärkeintä on oppilaan oma valinnanvapaus. Mahdollisuus valita esimerkiksi tehtävät itse. Vaikuttaa siihen, missä järjestyksessä ne tekee.


Mitä enemmän oppilailla on valinnanvapautta järjestää omaa työskentelyrytmiään, sitä enemmän he kokevat autonomiaa.Tärkeää on myös pätevyyden tunne, joka liittyy esimerkiksi vahvuuksien hyödyntämiseen. Pätevyyden tunne tulee siitä, että tekee oman tasoisia tehtäviä ja suoriutuu niistä hyvin.


Yhteenkuuluvuutta lisäävät erilaiset leikit ja pelit. Sosiaalinen vuorovaikutus on tärkeää.


Mitkä ovat ne keinot, joilla lisäät oppilaiden autonomiaa (vapautta valita itse)?

Millä tavoin oppilaat voivat osoittaa pätevyytensä?

Mitkä toimintatavat lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vähentävät erillisyyden tunnetta?


On tärkeää keskustella oppilaiden kanssa tavoitteista ja siitä miten niihin konkreettisesti päästään.


Mitä asioita tulee tehdä, jotta tavoitteisiin päästään ja mitä oppiminen vaatii.


Visio on myös tärkeä. Oppilas voi tehdä mielikuvaharjoituksia, joissa on kuvittelee esimerkiksi omat unelmansa. Tämä lisää motivaatiota.


Motivoiva valmennus voi sisältää esimerkiksi kannustavien videoiden katsomista, tai vaikkapa musiikkia. Erilaisia pelejä ja leikkejä tunnin aikana. Opettajan tehtävä on kannustaa ja kehua oppilaita heidän saavutuksistaan ja suorituksistaan.
47 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page