top of page
Etsi
  • Writer's pictureJoonas Miettinen

Miten valmentaa oppilaalle myönteinen asenne?

Päivitetty: 28. tammik.

Asenne tarkoittaa suhtautumistapaa niihin asioihih, jotka vaikuttavat toimintaan. Emme voi täydellisesti hallita kaikkia sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, mutta voimme muuttaa suhtautumistapaa niihin. Asenne voi lähtökohtaisesti olla myönteinen, neutraali tai kielteinen. Myönteisellä asenteella oppimista kohtaan on esitetty olevan koulunkäyntiä edistävä vaikututus, kun taas kielteisellä asenteella koulunkäynnin suhteen oppimista haittaava vaikutus.

Miten sitten lähteä valmentamaan myönteistä asennetta? Tutkimusten mukaan ihmisillä on joko muuttumattomuuden asenne tai kasvun asenne. Tärkeintä valmennuksessa on alkaa tunnistamaan nämä asenne mallit.


Voit tulostaa oppilaille esimerkiksi seuraavan kuvan.


Kun oppilaat ovat oppineet tunnistamaan omia ajatuksiaan erilaisisissa tilanteissa, on mahdollista tarjota heille uusia ajatusmalleja opeteltavaksi kasvun asenteeseen liittyen.


Konkreettisesti oppilas voi vaikka teipata pulpettiin lapun jossa lukee: "palaute kehittää minua".


Asenteet voivat olla hyvinkin vankkoja muuttumaan, joten on tärkeää, että oppilaan ja opettajan vuorovaikutusuhde on myötätuntoinen, jos asenteita halutaan lähteä muuttamaan.


Asenteet heijastuvat tunteisiin, ja tunteet heijastuvat asenteisiin. Siksi tunnetyöskentely on yhtä tärkeää, kuin pelkkien ajatusten tiedostaminen. Oppilaalta voi kysyä haasteen edessä, miltä hänestä tuntuu (hän voi näyttää sen esimerkiksi tunnekorteilla)

Asenteeseen vaikuttavat niin monet asiat. Niiden huomaamiseen kuluu työtä ja aikaa. Esimerkiksi pelkkä heikko uni, tai puutteellinen ravinto, voivat vaikuttaa asenteeseen. Tutustu Luonnollinen Koulu - hankkeeseen ja opi lisää oppimisvalmennuksesta. Löydät lisää tietoa Asenne - valmennuksesta kirjasta Kognitiivisten ja sosioemotionaalisten taitojen oppimisvalmennus alakoulussa.182 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page