top of page
Etsi
  • Writer's pictureJoonas Miettinen

Miten auttaa oppilasta elämänhallinnan taidoissa?

Päivitetty: 25. jouluk. 2023
Elämänhallinta on yksi tärkeimpiä valmennettavia ja opetettavia asioita jo alakoulusta lähtien. Elämänhallinnnan merkitys korostuu yhteiskunnassa, joka on muuttunut entistä hektisemmäksi. Se, että osaa säädellä stressiä, sekä tunnistaa tunteita, sekä olla rakentavassa vuorovaikutuksessa sosiaalisissa suhteissa on pohja elämänhallinnalle. Pienten oppilaiden kanssa voi lähteä liikkelle tunteiden tunnistamisesta. Löydät sopivan mallin tunteiden käsittelyyn täältä.


Kun oppii omaksumaan tunteiden käsittelystrategiat, se antaa pohjan toiminnalle, joka on vähemmän impulsiivista ja reaktiivista. Tunteiden kautta tulee ymmärrys myös itsestä, sekä muista. Oppilaat oppivat valmennuksen avulla tunnistamaan tunteita myös toisissa, ja näin myös sosiaalinen herkkyys lisääntyy. Apuna voi käyttää esimerkiksi tunnekortteja.


Tietoisuuden lisääntyminen itsestä on tärkeä osa elämänhallintaa. Elämänhallintaa voi opettaa tietoisuustaidoilla. Niitä ovat havainnoinnin taito, huomiokyvyn hallinta, tietoinen läsnäolo, sekä rentoutuminen ja rauhoittuminen.


Yksi esimerkki on opettaa ja valmentaa oppilaita keskittymään syväänhengitykseen, tai kuuntelemaan tietoisuustaitoharjoite, joita löydät tältä sivulta.


Sosiaalinen herkkyys on osa elämänhallintaa, sillä elämä on myös vuorovaikutusta toisten kanssa. Sosiaalisia perustaitoja voi opettaa luokassa esimerkiksi draaman avulla. Sosiaalisia perustaitoja ovat esimerkiksi tervehtiminen, itsensä esittely, kysyminen ja sopiminen. Oppilaat oppivat käyttämään ja soveltamaan niitä, kun niitä on ensin harjoiteltu luokassa. Näytelmät voidaan myös videoida.


Elämänhallinta on tärkeä osa psyykkistä itsesäätelyä, mielenterveyden taitavuutta, sekä sosiaalista taitavuutta.


Löydät elämänhallinnan ja oppimaan oppimisen taitoihin tarkoitetun kognitiivisten ja sosioemotionaalisten taitojen oppimisvalmennus -kirjan www.luonnollinenkoulu.com -sivustolta.135 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page