top of page
Etsi
  • Writer's pictureJoonas Miettinen

Mitä oppilas tarvitsee hyvän itsetunnon saamiseksi?

Päivitetty: 10. huhtik. 2023

Oppilaan itsetunto voi vaihdella tilanteista riippuen. Sama oppilas voi kokea itsetunnon korkeaksi liikuntatunnilla, kun taas matematiikan tunti vie itsetuntoa alaspäin, jos laskut ovat vaikeita, eikä oppilas koe menestyvänsä.


Oppilaan itsetunto rakentuu itseluottamuksesta, itsearvostuksesta ja itsetuntemuksesta.


Oppimisen tueksi, oppilas voi tarvita oppimisvalmennusta.


Oppimisvalmennus on mentaalista, emotionaalista tukea ja valmennusta. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että oppilaalle annetaan erilaisia keinoja kohottaa itsetuntoa.


Se voi olla musiikin kuuntelu, jonkun asian visiointi, tunnekorttien käyttäminen,

tai vaikkapa kannustava keskustelu. Itsearvostusta voi kohottaa esimerkiksi itsemyötätunnon avulla. Oppilas voi kirjoittaa itselleen myötätuntoisen kirjeen. Hän voi listata siihen onnistumisia, vahvuuksia, ja muita asioita, jotka muistuttavat hänen onnistuneen monessakin asiassa. Itseluottamusta voi kohottaa esimerkiksi Power Posing -asennolla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi seisomista 2 minuuttia "teräsmies" asennossa. Yleensäkin kehon asennolla on merkitystä siihen, millaisena itsensä hahmottaa. Itsetunto on muuttuva. On tärkeä huomata millä tavalla se vaihtelee. Sopiva haastetaso tehtävissä ja yksilöllisesti mukautetut tehtävät tukevat myös oppilaan itsetunnon kehittymistä.91 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page