top of page
Etsi
  • Writer's pictureJoonas Miettinen

Impulsiivisuuden säätely alakoulussa

Kuuntelin radiota lounastaessani huoltoasemalla. Kuulin kuinka entistä vankilakierteessä ollutta huumenarkomaania haastateltiin. Haastattelu oli koskettava, sillä hän oli lopulta selvinnyt tuosta rikoskierteestään kaidalle polulle. Hän sanoi, että vankila oli hänelle hyväksi. Hänen impulsiivisuutensa väheni siellä. ”Impulsiivisen käyttäytymisen tiedetään mm. olevan mukana erilaisissa neuropsykiatrisissa tiloissa kuten addiktiossa ja aggressiivisuudessa. Impulsiivisuus on yksi monen rikoskierteeseen joutuneen tyypillinen ominaisuus. Oli kyseessä sitten nuori tai aikuinen. Moni varmaan mietti, että eikö blogin aloitus rikollisuuteen liittyvästä impulsiivisuudesta ollut aika kaukaa haettu tavalliseen kouluarkeen suhteutettuna. Eihän kaikista impulsiivisista ihmisistä tule tietenkään rikollisia.

Impulsiivisuus on kuitenkin myös yksi koulumaailman yleisimmistä ongelmista. Impulsiivisuus haittaa oppilailla niin keskittymistä, ryhmätöitä ja yleensä oppimista. Opettaja joutuu päivittäin miettimään kuinka auttaisi oppilaita olemaan vähemmän impulsiivisia.

Impulsiivisuuden säätelyn opettaminen tulisi aloittaa jo alakoulussa muun muassa tunne- ja tietoisuustaidoilla. Impulsiivisuuden säätelyn oppimisella on ytimekkäästi kaksi tarkoitusta Oppilaan 1) Hyvinvointi

2) Menestyminen Kyllä. Voidaan puhua menestyksestä tällä tarkoittaen että jo lapsi voi nauttia unelmiensa toteutumisesta ja saavuttamisesta. Menestys tuo kaikille hyvää, kun sen oikein oivaltaa. Ilman menestystä yhteiskuntamme ei olisi niin kehittynyt. Ihmiset jakavat taitojaan, josta seuraa iloa, oli kyseessä taitava autokorjaaja tai laulaja. Hyvinvointiin liittyen impulsiivisuuden vähentyessä myös vuorovaikutussuhteista tulee helpompia; ystävällisyys ja harkitsevaisuus lisääntyy. Jos siis haluat auttaa oppilasta voimaan hyvin ja menestymään, opeta hänelle impulsiivisuuden säätelyä. ”Yksi maltettu sekunti voi säästää sadalta surun päivältä” Impulsiivisuuden säätelyyn, eli itsesäätelyyn (ltsehillintä) liittyy seuraavat osa-alueet Tunteiden ja ajatusten toimintayllykkeiden havainnointi (säätely) Vireystilan säätely (lepo-valve) (sympaattinen ja parasympaattinen hermosto) Mielialan säätely Mielihyvän säätely Käyttäytymisen säätely (harkitsevaisuus, pitkäjänteisyys) Mitkä itsesäätelytaidot jokaisen oppilaan tulisi siis osata? A) Kuinka toimin voimakkaiden tunteiden kanssa? B) Kuinka rauhoitan kehon ja mielen? C) Kuinka vaikutan vireystilaani D) Kuinka vaikutan tunnetilaani? E) Kuinka rentoudun? F) Kuinka säätelen/viivästytän mielihyvää? G) Kuinka toimin tavoitteellisesti? H) Ympäristön muokkaaminen


+ Intuition kuuntelu

Ajatuksia voi olla päivän aikana jopa 50 000 - 70 000. Jos toimimme aina ylipäätään ajatusten tai tunteiden toimintayllykkeiden mukaan, olemme varsin impulsiivisia. Oppilaiden tulisi osata hallita huomiokykyään. Jos huomio on ajatuksissa tai tunteissa, oppilas ei todennäköisesti keskity parhaalla mahdollisella tavalla. Huomiokyvyn hallinta aloitetaan tietoisesti kohdentamalla tahtoa esimerkiksi ympäristöön ja ylläpitämään sitä siinä. Tässä konkreettinen esimerkki siitä kuin tahdonvoimaa eli itsesäätelyä voidaan harjoittaa. Pyydä oppilaita sulkemaan silmänsä ja keskittymään hengitykseen 1 – 2 minuutin ajan. Pyydä heitä vain havaitsemaan mitä kehossa ja mielessä tapahtuu. Tämä tarkoittaa vain sitä että seuraa kuinka ajatuksia ja tunteita tulee, mutta niistä huolimatta vie huomion aina takaisin hengitykseen. Harjoituksen jälkeen voit keskustella millaisen olotilan harjoitus toi. Tehkää tämä harjoitus päivittäin. On tärkeä ymmärtää, että oppilaat ovat vasta kehitysvaiheessa itsesäätelyn suhteen. Heidän etuotsalohkonsa ja yhteydet siihen ovat kasvamassa. Jos oppilasta tottuneesti huomauttaa aina impulsiivisuudesta, hän saattaa kokea että hänen tunteensa ovat vääränlaisia. Voitkin kääntää sanat: "Älä juokse käytävällä." - > "Olet innoissasi, hidasta vauhtia" Näin oppilaat oppivat samalla tiedostamaan tunteensa (impulssinsa). Muistathan, että olet myös itse esimerkki impulssien säätelyssä. Kuinka säätelet tunteitasi (hengitätkö esimerkiksi syvään, kun meinaat hermostua), miten liikut luokassa, miten harkitusti puhut. Kiitos paljon, että luit blogin! Saa tykätä ja jakaa! Lisätietoa itsesäätelystä, impulssien säätelystä löydät Kognitiivisten ja sosioemotionaalisten taitojen oppimisvalmennus alakoulussa -kirjasta.

1 829 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page